ROUWHULP met  de Nucleus®visie.

 

De hulp bij het rouwen over verlies door dood, is gebaseerd op de Nucleus®visie.

 

Bij de Nucleus visie gaan we ervan uit dat het geheugen twee systemen kent. 

Een goede communicatie tussen het "linker- en rechter" geheugen systeem is onontbeerlijk voor het goed kunnen verwerken van informatie.

Door trauma en heftige gebeurtenissen wordt de communicatie tussen deze twee systemen verstoord. 

Het gevolg van deze verstoring veroorzaakt mentale, emotionele en fysieke klachten.

Het zijn over het algemeen de klachten waarover je geen duidelijkheid lijkt te kunnen krijgen. Het worden ook wel vage klachten genoemd. Mensen zeggen ook wel eens dat ze "tussen je oren" lijken te zitten.

Een Nucleus therapeut maakt gebruik van speciale gesprekstechnieken om de verstoorde communicatie tussen de twee systemen te herstellen, en daarmee de klachten te laten ophouden.

 

Het rouwproces kent zijn eigen tijd. De duur daarvan is voor iedereen verschillend. 

De Nucleus visie op het rouwen houdt in dat de rouwbegeleider zoekt naar de oorzaak van het het vastlopen in het rouwproces. 

We kijken samen of er een laag onder het rouwproces zit, wat het rouwen stagneert.

Rouwen is namelijk onontbeerlijk om verlies te kunnen verwerken.

 

Bij Nucleus in zijn algemeenheid wordt er altijd gekeken naar hoe je je graag zou willen voelen.

En naar het vaststellen en bereiken van doelstellingen.

De techniek die tijdens de gesprekken gebruikt wordt heet Positive Reversion® ;

Positive Reversion wil zeggen dat de heftige emoties die gekoppeld zijn aan het trauma,  verdwijnen door gebruik te maken van een beeldende gesprekstechniek.

De oude pijn wordt daardoor als het ware gereset.

Met het gevolg dat de emotionele lading verandert en dus geen verstoring meer geeft in je dagelijkse functioneren. 

 

Waar vinden de gesprekken plaats?

 

De sessies vinden plaats in

De Suikerfabriek:

Zuidzijde Haven 39a

Bergen op Zoom.

 

Maar ook bestaat er een mogelijkheid om een sessie online te doen via Zoom.

De keuze is aan de client zelf.